Orlí pera

Co se vám vybaví, když slyšíte slova „indiánský náčelník“? Nejspíše indián v bohaté čelence z orlích per. Ale taková čelenka, ta nebyla jen pro parádu – každé orlí pero na ní představovalo určitý udatný či záslužný čin, který daný člověk vykonal. Orlí pero bylo a je symbolem síly, vytrvalosti a odvahy, jakou oplývá nekorunovaný král povětří – mocný orel.

I v dnešní době můžete vykonat mnoho udatných a záslužných činů, dokázat, že jste silní a obratní, že jste se něčemu novému naučili nebo něco vytvořili, nebo že jste někde pomohli. A za to si zasloužíte odměnu – symbolické orlí pero.

Činy a orlí pera

Činy jsou různé úkoly, které mají přesně stanovené podmínky, za jejichž splnění můžete být oceněni orlím perem. Existují stovky činů z nejrůznějších oborů, všechny je najdete v knížce Svitek březové kůry – Kniha orlích per a mistrovství. Podmínky činů jsou přizpůsobené různým věkovým kategoriím.

Činy jsou rozdělené do čtyř oblastí neboli světel:

  1. světlo – činy na tělesnou zdatnost
  2. světlo – činy na rozvoj vědomostí
  3. světlo – činy na rozvoj tvořivosti a zručnosti
  4. světlo – činy na pevnou vůli a pomoc druhým

Systém orlích per by měl vést člověka k tomu, aby v sobě měl z každého světla kousek.

Orlí pera a woodcraft

V této hře najdete pouze 24 orlích per vybraných ze Svitku březové kůry a vy si můžete vyzkoušet, jestli jste schopní splnit uvedené podmínky. Nejdříve si asi vyberete činy, které jsou vašemu srdci nejbližší. Postupně se pak třeba vrátíte k činům, které vám zpočátku přišly nezajímavé nebo nesplnitelné. A o to při plnění činů jde – snažit se něčeho dosáhnout, naučit se něco nového, objevovat nové obzory, hledat, kde můžu být prospěšný. Tato snaha je spolu s pobytem v přírodě základní podstatou myšlenky lesní moudrosti – woodcraftu.

Doufáme, že kousek lesní moudrosti si odnesete i do dalšího života.

Bližší podmínky orlích per a další orlí pera

Až splníte všech 24 uvedených orlích per*, můžete si plnit další podle knížky Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery, případně podle Svitku březové kůry – Knihy orlích per a mistrovství, orlích per je téměř tisícovka. Ve Svitku březové kůry jsou u činů uvedené i podrobnější podmínky jejich plnění a způsoby uznávání orlích per ve woodcrafterských kmenech. Pro mladší děti (4 – 10 let) je určen Korálkový svitek pro skřítky.

*Pokud jste členy Ligy lesní moudrosti, uznání činu zde ve hře bohužel automaticky neznamená uznání i klasického orlího pera, které se udílí na woodcrafterském sněmu. Ale pokud jste podmínky splnili a řádně vše doložíte vaší kmenové Radě orlích per, uznání tohoto činu nic nebrání.


Investice do rozvoje vzdělávání