O projektu Stoupání na horu

Projekt Činy mluví

Ve hře Stoupání na horu se můžete seznámit se systémem orlích per, který vede jedince k všestrannému rozvoji, činorodému trávení volného času, zdravému životnímu stylu a budování hlubokého vztahu k přírodě a správných morálních principů. Systém orlích per je jedním ze základních pilířů výchovného hnutí lesní moudrosti – woodcraftu.

Hra Stoupání na horu vznikla v rámci společného projektu Činy mluví aneb cesta k odpovědnosti čtyř organizací, které se zaměřují na celoroční práci s dětmi a mládeží formou zájmového vzdělávání a pobytu v přírodě – Asociace TOM, Liga lesní moudrosti, YMCA a Duha. Cílem projektu je tvorba nových metodik a inovace zastaralých metodik pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

V rámci tohoto projektu vytvořila Liga lesní moudrosti publikace, které obsahují ucelené soubory úkolů z nejrůznějších oborů, tzv. orlích per, pro různé věkové kategorie:

Podpořeno projektem OPVK Činy mluví aneb cesta k zodpovědnosti – odpovědnost za sebe sama i druhé skrze prostředí neformální výchovy, č. projektu CZ.1.07/1.2.00/27­.0056.

Autorem ilustrací ve hře Stoupání na horu je malíř Pavel Čech.


Investice do rozvoje vzdělávání