Jak hrát

Hra Stoupání na horu

Ve hře Stoupání na horu si můžete vyzkoušet plnění nejrůznějších úkolů neboli činů, za jejichž splnění vám může být přiznáno symbolické orlí pero. Vaším cílem je získat celkem 24 orlích per z nejrůznějších oblastí. Plněním orlích per předvedete, že máte pružné a silné tělo, otevřenou mysl, tvůrčího ducha a dobré srdce. Ukážete, co ve vás je, ale také se budete muset něco nového naučit a při cestě pomáhat ostatním.

Princip hry

Při vstupu do hry si vyberete z nabídky „svoji“ postavičku a dáte si nějaké jméno, vyberete si barvu oblečení apod. Ve hře si pak budete libovolně vybírat činy (po kliknutí na kolečko „Vybrat orlí pero“ vlevo dole), které pak musíte splnit dle zadaných podmínek. Činy musíte opravdu provést, tj. uběhnout 60 m ve stanoveném limitu nebo něco skutečně vyrobit, a do hry pak „podat svědectví“ o jejich splnění, například uvést popis, jak jste čin zkoušeli a nakonec splnili, nejlépe doplněný fotkou nebo krátkým videem, můžete se podělit o zkušenosti z neúspěšných pokusů a poradit ostatním, jak si čin mohou také splnit. Pak si „vyberete dva hráče pro schválení“ činu – to jsou hráči, kteří již mají tento čin splněný – a ti vám na základě vašeho podaného svědectví orlí pero uznají, pokud se jim bude líbit. Tím se stáváte osobou, která může orlí pera uznávat ostatním zájemcům. Jak budete získávat orlí pera, bude se vaše postavička posunovat po stezce. Až nahoru.

Důležité je mít na paměti, že vy sami jste garantem svých čestných výsledků. Pokud byste uváděli nepravdivé údaje, budou pera na vaší čelence nikoliv z mocného orla, ale z hloupé ukdákané slepice.

Co budu hrát já

Při vstupu do hry si vyberete z nabídky „svoji“ postavičku a dáte si nějaké jméno. Na stezku na horu nastoupíte jen s nuzným vybavením – hoši pouze v indiánské bederní roušce, děvčata v prostých indiánských šatech. Jak budete postupně získávat orlí pera, vaše postavička bude postupovat po stezce nahoru. Zároveň mohou ostatní členové bodově hodnotit, jak moc jim vaše rady pomohly při plnění činů, a za tyto body si můžete pořizovat vybavení (mokasíny, nůž apod.). Čím více činů budete mít a čím více budete pomáhat ostatním, tím bude vaše postavička na stezce dál a bude lépe vybavena.

Jak si nakoupit vybavení

Na stezku na horu nastoupíte jen s nuzným vybavením – hoši pouze v indiánské bederní roušce, děvčata v prostých indiánských šatech. Další vybavení si můžete pořídit za získané body. Při plnění orlích per budete podávat svědectví o svých výkonech. Můžete si prohlížet splněná orlí pera a svědectví ostatních hráčů. Když se vám bude nějaký čin jiného hráče líbit (například pěkně namalovaný obrázek), můžete jej pochválit pomocí tlačítka „to se mi líbí“ – tím mu přidělíte 3 body a pro sebe získáte 2 body, a za tyto body si můžete „nakoupit vybavení“ (mokasíny, nůž apod.). Čím více činů budete mít a čím více budete pomáhat ostatním, tím bude vaše postavička na stezce dál a bude lépe vybavena.

Jak založit kmen

Na začátku hry nejste členem žádného kmene. Můžete buď založit nový kmen (nejméně dva hráči) nebo se přidat ke stávajícímu kmeni. Přijetí do kmene musí odsouhlasit nejméně dva členové kmene.

Jak najdu ostatní hráče

Ostatní hráče najdete na stezce – jsou rozmístění podle počtu získaných orlích per. Když kliknete na obrázek nějakého hráče, zjistíte, z jakého je kmene, můžete se podívat, jaké má splněné činy a prohlédnout si jeho svědectví.


Investice do rozvoje vzdělávání